Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:
Bontex s.r.o.
IČ: 04582233
se sídlem: Pod Turnovskou tratí 182/18,198 00, Praha 9 – Hloubětín


Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě www.legendyuvas.cz objednal zboží ……, číslo objednávky ……, v hodnotě …….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ……..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …….. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.


V …….. dne ……..


……………………………………………………………………
Jméno a příjmení kupujícího – spotřebitele
(podpis)


Přílohy: – Doklad o koupi